Hem

NÄRPRODUCERAT

NÖTKÖTT

NÖTKÖTT

Från betesmarker i Småland 

Nötkött med omtanke - från hjärtat av Småland

Utanför Braås i Växjö kommun, i änden på en grusväg öppnar skogen upp sig. Här ligger Sevedstorps Gård.


Vi som driver gården är familjen Johansson. Av oss kan du köpa nötkött av bästa kvalité.


På vår gård bedrivs uppfödning av nötkreatur, vi låter djuren beta ängsmarker och på så vis hålls landskapet öppet.


Inte krångligt alls, bara god djurhållning & utmärkt kött! 

Sevedstorps Gård

Småländsk råvara

Naturbeteskött

Värnar om djur & natur

Du gör skillnad för

biologiska mångfald när du handlar kött av ossVåra betesdjur håller ängar och marker öppna. Ytor som inte går att bruka för livsmedelsproduktion på annat sätt än till bete. Betas inte dessa ängsmarker växer de igen. Något som är förödande för vår biologiska mångfald och de många insekter såsom bin och fjärilar som redan är rödlistade i vår svenska fauna. Enligt Naturskyddsföreningen kan en kvadratmeter betesmark innehålla så mycket som 40 olika arter.

Hur gör våra betesdjur skillnad?


Öppna betesmarker är levnadsplatsen för en mängd insekter, fjärilar, fåglar, vilda bin och växter.  En av mänsklighetens största hot är utrotningen av dessa arter. Alla dessa vilda arter lever i symbios med varandra i naturbetesmarker som hålls öppna av betesdjur. Då dessa ytor ständigt betas ner är det ingen växt som ges möjlighet att ta överhand. De betande djuren trampar upp jorden där frön ges möjlighetatt gro, frön som betesdjuren hjälper till att sprida. Många växter är anpassade för att växa och utvecklas i slåtterängar och naturbetesmiljöer, och blir lätt utkonkurrerade i andra miljöer där naturen växer igen. Betesdjuren göder själva betesmarken med sin gödsel, samtidigt som de sprider frön och skapar förutsättningar för att nytt gräs ska växa upp. Foder som aldrig behöver skördas av människor. Djurens gödsel är också föda för olika sorters insekter. Platser som annars hade varit otillgängliga att bruka, såsom steniga eller snåriga ytor, kan nyttjas av betesdjur.

Vill du arbeta med djur?

God djurhållning sedan 

1888